Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kehitysyhteistyö Intiassa

Pääskyt on tehnyt kehitysyhteistyötä Intiassa 1960-luvun lopulta lähtien. Tällä hetkellä meillä on käynnissä kaksi ulkoasiainministeriön 85-prosenttisesti rahoittamaa kehitysyhteistyöhanketta, joissa vahvistetaan naisten toimeentuloa ja oikeuksia sekä edistetään ruokaturvaa ja yhteisöjen roolia luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hallintaa koskevassa päätöksenteossa. 

 

Intialaiset kumppanit

SEWA

SEWA (Self Employed Women’s Association) on 1972 Ahmedabadissa perustettu Intian epävirallisessa taloudessa työskentelevien naisten ammattiliitto. Sen 1,9 miljoonaa jäsentä työskentelevät vailla työlainsäädännön turvaa ja muita virallisen sektorin etuja. SEWAn toiminta keskittyy naisten toimeentulon vahvistamiseen. SEWAssa yhdistyvät ammattiyhdistys-, osuustoiminta- ja naisliike.

Pääskyjen ja SEWAn hankeyhteistyö käynnistyi vuonna 2010 kahden piirikunnan alueella Gujaratin ja Rajasthanin osavaltioissa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen (2010-2014) aikana  pääasiassa maanviljelystä ja karjanhoidosta elantonsa saavien adivasi- eli alkuperäisväestöön kuuluvien ja kastittomien naisten toimeentuloa vahvistettiin ammatillisella järjestäytymisellä, maatalousneuvonnalla sekä mikroyritysten ja päiväkotien perustamisella. Lisäksi parannettiin viljelijöiden tuotteiden pääsyä markkinoille ja naisten työllistymistä. 

 

 

Helmikuussa 2015 käynnistynyt kolmevuotinen jatkohanke pyrki voimaannuttamaan erityisesti nuoremman sukupolven kastittomia ja adivasinaisia sekä parantamaan heidän toimeentuloaan perinteisten elinkeinojen (pienviljely ja karjanhoito) saralla. Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia maatalous- ja karjanhoitokoulutuksia, joiden tavoitteena on parantaa elinkeinojen tuottavuutta ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin (kuivuus) vastaten. Hankkeen aikana perustettiin myös välinevuokraamo, josta pienviljelijänaiset voivat nimellistä korvausta vastaan lainata maataloutta helpottavia työvälineitä ja vähentää näin työtaakkaansa.

Lisäksi naisille tarjottiin erilaisia johtajuuskoulutuksia sekä vaihtoehtoisiin toimeentulomuotoihin, kuten ompeluun ja maataloustuotteiden prosessointiin, liittyviä koulutuksia. Hankkeessa järjestettiin myös erityisesti nuorille naisille suunnattuja työpajoja, joissa kartoitettiin nuorten toimeentuloon liittyviä toiveita ja kerrottiin heille SEWAn tarjoamista koulutuksista sekä uusista teknologioista ja menetelmistä esimerkiksi maanviljelyn saralla. Hankkeessa jatkettiin myös Dungarpuriin perustettujen päiväkotien tukemista, jotta äideillä olisi paremmat mahdollisuudet parantaa perheen toimeentuloa ja lapsilla paremmat valmiudet aloittaa koulunkäynti.

Hanketoiminnot saatettiin loppuun kesällä 2018. 

 

Pääskyillä on myynnissä SEWA:n laadukkaita Hansiba-käsitöitä, joita voit ostaa verkkokaupassamme. Tuotteita on myynnissä myös Pääskyjen vitriinissä Emmaus Helsingin Mäkelänkadun kirpputorilla.

Prayatna Samiti

Prayatna Samiti on vuonna 1989 perustettu järjestö, joka toimii Udaipurin alueella Rajastanissa, Intiassa. Suuri osa alueen väestöstä kuuluu alkuperäiskansoihin, adivaseihin. Prayatna Samiti aloitti keväällä 2014 Siemenpuu-säätiön rahoittaman hankkeen, jota Pääskyt tuki kummijärjestönä. Hankkeen tavoitteena oli parantaa paikallisten yhteisöjen perinteisiä elinkeinoja ja terveydenhoitoa sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Hankkeen kymmenessä kylässä kartoitettiin perinteistä ja paikallista maanviljelyyn, karjanhoitoon ja luonnonvarojen hallintaan sekä terveysvaikutteisiin kasveihin liittyvää tietoa. Tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja kasveista tallennettiin myös virallisiin rekistereihin. Kylissä järjestettiin paikalliseen tietämykseen ja luonnonvaroihin liittyviä kokouksia, joihin on osallistunut satoja miehiä ja naisia. Kokoukset ovat tuoneet yhteen ihmisiä, jotka tuntevat vanhoja perinteisiä käytäntöjä. Jokaiseen kylään on perustettu viljelmä, jolla kasvatetaan harvinaisia tai hyödyllisiä lääke- ja ravintokasveja. Tavoite on edistää näiden kasvien käyttöä kylissä. 

Hankkeen loppupuolella järjestettiin myös perinteistä tietoa ja käytäntöjä esitteleviä leirejä koko yhteisölle ja pyrittiin vaikuttamaan paikallishallintoon perinteisen tiedot aseman parantamiseksi. Hanke päättyi keväällä 2015, minkä jälkeen Pääskyt alkoi työstää Prayatna Samitin kanssa yhteistä hankehakemusta, joka jätettiin ulkoministeriöön kevään 2016 hakukierroksella. Myönteinen rahoituspäätös varmistui vuoden lopussa.

Intiassa markkinavetoinen maatalous on viime vuosikymmeninä johtanut perinteis­ten ruokakasvien viljelyn vähentymiseen. Samaan aikaan kemiallisten lannoitteiden lisääntynyt käyttö on köyhdyttänyt maaperää. Nämä olosuhteet ovat monin paikoin vaikuttaneet maaseudun pienviljelijäperheiden ruokaturvan heikentymiseen.

Pääskyjen ja Prayatna Samitin helmikuussa 2017 alkaneessa, ulkomi­nisteriön hanketukea saavassa kolmivuotisessa hankkeessa parannetaan ruokaturvaa ja pienviljelijöiden toimeentuloa kymmenessä kylässä eteläisen Rajasthanin maaseudulla edistämällä ekologisesti kestävää maataloutta ja tukemalla alueen perinteisten ravintoainepitoisten kasvien kasvatusta. Kyliin perustetaan taimitarhoja ja kotipuutarhoja ja kyläyhteisöjä osallistetaan biodiversiteetin dokumentointiin ja vaalimiseen perustamalla jokaiseen kylään kaksi siemenpankkia sekä bioresurssien hoitoon keskittyvä kyläkomitea, joka linkitetään yhteen paikallishallinnon toimijoiden kanssa. Näin pyritään vahvistamaan yhteisöjen roolia ja painoarvoa luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hallintaa koskevassa päätöksenteossa. Hankkeessa edistetään erityisesti naisten toimeentuloa ja voimaantumista kouluttamalla naisten säästöryhmiä ja rohkaisemalla naisia hakeutumaan komiteoiden jäseniksi.

 

 

Hankkeessa:

• Edistetään paikallisten hirssi-, hedelmä- ja vihanneslajikkeiden viljelyä ja pienviljelijöiden mahdollisuuksia saada tuloja niiden myynnistä.

• Perustetaan taimitarhoja, kotipuutarhoja ja siemenpankkeja.

• Järjestetään koulutuksia liittyen ekologisesti kestävään maanviljelyyn, karjanhoitoon, metsätalouteen ja hyvään hallintoon.

• Lisätään ihmisten tietoisuutta perinteisten ravintokasvien terveyshyödyistä ja merkityksestä monimuotoisuuden ylläpitämisessä.

• Tuetaan luonnonvarojen hoitoon keskittyvien kyläkomiteoiden perustamista ja niiden yhteistyötä julkishallinnon toimijoiden kanssa.

• Koulutetaan naisten säästöryhmiä ja rohkaistaan naisia hakeutumaan kyläkomiteoiden jäseniksi. 

 

Prayatna Samiti -hankettamme voit tukea lahjoituksin: FI06 5780 0720 2384 06, viite 31613 tai tekemällä ostoksia verkkokaupassamme