Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
På svenska

U-landsföreningen Svalorna

U-landsföreningen Svalorna, som grundades år 1964, är en av Finlands äldsta organisationer för utvecklingssamarbete. Vår verksamhet grundar sej på ett kontinuerligt arbete tillsammans med medborgarorganisationer i Indien och Peru. Vi idkar även informationsverksamhet för att fördjupa kunskapen om globala utvecklingsfrågor.


I huvudsak är de som arbetar hos oss volontärer, d.v.s. arbetar gratis. Svalorna tillhör den internationella Emmausrörelsen som är politiskt och religiöst obunden. Vi vill verka för en rättvisare värld med respekt för miljön.


Ett jämlikare värld
Fattigdomen beror på en orättvis samhällsstruktur som lämnar en stor del av människorna utanför välstånd och möjlighet att påverka sina liv. Svalornas indiska och peruanska samarbetspartner arbetar på gräsrotsnivå med samhällets mest utsatta, d.v.s. genom att försöka förbättra kvinnors, barns och ursprungsbefolkningens levnadsvillkor och rättigheter.


Ett trygg uppehälle
De projekt som Svalorna stöder vill stärka kunskapsnivån för de fattiga och på så sätt förbättra deras uppehälle. Kunskap och arbete höjer självkänslan och förbättrar möjligheterna till ett oberoende liv. Med våra projekt har vi stött t.ex. småbrukare, kooperativ och kvinnor med självständiga arbeten.


En utveckling med respekt för miljön
Svalorna har alltid värderat högt en hållbar ekologisk utveckling. Vi har bl.a. samarbetat med en cirkulationscentral i Perus huvudstad Lima och stött ekologisk odling på landsbygden i Peru och Indien. Vi vill värna om ett gott liv även för kommande generationer.

 

 

Bli fadder för ett daghem i Lima, Peru

Cuna Nazareth är det enda daghemmet i stadsdelen Chorillos som är öppet åtta timmar per dygn och som erbjuder mat och social service. En del av Cunans utgifter täcks av försäljning av begagnade kläder och av en liten dagvårdsavgift. Staten betalar en del av lärarnas löner. Distriktet har stor arbetslöshet och fattigdom där många familjer försörjes av ensamstående mödrar.

Cunan ger sina 130 barn trygghet, en plats att vara på och ordentliga mål mat; morgonmål, lunch och mellanmål. Familjerna har även regelbundet tillgång till läkare, psykolog, socialarbetare och talterapeut.

 

 

Som fadder till daghemmet säkrar du Cunans fortbestånd. Du kan även ge fadderskapet som gåva genom att under ett års tid betala fadderavgiften i den personens namn som fått din gåva.

Alla faddrar får två gånger om året ett fadderbrev samt Svalornas informationsblad, även det två gånger per år.

Varje fadder eller faddergrupp förbinder sej att ge sitt stöd i minst ett år. Den månatliga betalningssumman väljer du själv. Till exempel:

• med en 10 euros minimisumma betalar du måltiderna för ett barn under en månad
• med 100 euro betalar du daghemmets undervisningsmaterial för ett år

 

Du blir fadder genom att månatligen betala den summa du vill på Svalornas konto. Meddela dina personuppgifter per e-post eller mobil så får du per post i efterskott ditt fadderavtal.

 


CUNA NAZARETH FADDERAVGIFT
IBAN: FI84 5549 6610 0081 99
REFERENSNUMMER: 35004

 

***************************************************************************

Prayatna Samiti: För lokala samhällens inkomster och rättigheter

I Indien har marknadsdriven jordbruk lett till minskning av odlingen av traditionella näringsväxter under de senaste decennierna. Samtidigt har ökad användning av konstgödsel utarmat jorden. Dessa förhållande har påverkat försämringen av småjordbrukares livsmedelstrygghet på landet.

Prayatna Samiti, grundad i 1989, jobbar för att främja näring och rättigheter av lokalsamhällen och urbefolkning i Udaipur området i Rajasthan i Indien.

I 2017 startade U-landsföreningen Svalorna och Prayatna Samitis 3-åriga projekt, som får utrikesministeriets projektstöd. I projektet förbättras livsmedelstrygghet och småjordbrukares inkomst i 10 byar genom att främja ekologiskt hållbart jordbruk och att stötta odlingen av områdets traditionella, näringsrika växter. Ytterligare stöttas i projektet lokalsamhällens, särskilt kvinnors deltagande i beslutfattande angående förvaltning av naturresurser.

 

 

I projektet:

• Främjas odlingen av lokala hirs-, frukt- och grönsakssorter och småjordbrukares möjligheter att få inkomster från försäljning.
• Grundas plantskolor, hemträdgårdar och fröbanker.
• Organiseras utbildningar om ekologiskt hållbart jordbruk, djuruppfödning, skogsbruk och gott styre.
• Ökas medvetenhet av hälsofördelar av traditionella näringsväxter och deras roll för att upprätthålla mångfald.
• Stöttas grundningen av bykommittéer, som fokuserar på naturvård, och deras samarbete med aktörer inom den offentliga sektorn.
• Utbildas kvinnors spargrupper och uppmuntras kvinnor att bli medlemmar i bykommittéerna.

 

Du kan stötta vårt projekt med en gåva (OP FI06 5780 0720 2384 06, referens: 31613) eller genom att handla i vår nätbutik.

 

*************************************************************************** 

Kontakta oss:

Heli Janhunen, verksamhetsledare

Address: Backasgatan 54, 00510 Helsinki | tel. 045-138 9062 | e-post: kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com | facebook: www.facebook.com/Paaskyt | tillstånd till penninginsamling: 1.1.2018–31.12.2019, RA/2017/798